Ceník

individuální konzultace 600,-
studenti, důchodci 300,-
párová konzultace 700,-
návštěva (konzultace) u klienta doma 850,-
rodinná terapie 800,-

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou.