Prohlášení České společnosti pro psychoterapii k dokumentu „INFILTRACE: OBCHOD SE ZDRAVÍM“

Výbor České asociace pro psychoterapii s politováním shlédl dokument ČT „Infiltrace: obchod se zdravím“ a chce ubezpečit své kolegy a veřejnost využívající psychoterapeutických služeb, že tento způsob práce a přemýšlení je v naprostém rozporu se všemi zásadami naší profese.

Chceme zcela jednoznačně oddělit tento materiál od psychoterapeutické praxe, také proto, že postava, která v dokumentu vystupuje, nemá (podle webových stránek) žádnou odbornou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Dokument jen zvýrazňuje nutnost jasnějšího ohraničení a větších pravidel pro profesi psychoterapeuta v České republice.

Zároveň chceme podpořit všechny kvalifikované kolegy a vědecké společnosti, které se odborně věnují psychosomatickému přístupu, jehož přínos je podpořen celou řadou respektovaných studií a výzkumů a bylo by velkou ztrátou a nedorozuměním jej spojovat s natočeným materiálem.

 

Tisková zpráva k přečtení zde

Za ČAP
PhDr. Jiří Drahota, předseda

 

Převzato z: http://czap.cz/o-nas/zpravy-z-cap/223-dokument-infiltrace-obchod-se-zdravim