Ceník

individuální konzultace 700,-
studenti, důchodci 400,-
párová konzultace 1000,-
návštěva (konzultace) u klienta doma 950,-
rodinná terapie 800,-

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou.