Co můžete očekávat

Nenabízím zázračný elixír šťastného života, nenabízím zázraky. Nabízím Vám prostředí, ve kterém společně můžeme najít řešení Vašich potíží, odpovědět na zatím nezodpovězené otázky.

 • pomoc všem, kteří se ocitli v životní krizi, potížích s partnerem, s dětmi,v zaměstnání (neřešené konflikty, otupění, prázdnota)
 • psychologické poradenství při hledání zaměstnání
 • personální poradenství, koučink při hledání vhodných kandidátů do pracovního týmu
 • pomoc těm, kteří mají zdravotní problémy, kde lékařem nebyly nalezeny objektivní příčiny (tzv. psychosomatika)
 • terapeutickou pomoc při úzkostných a depresivních stavech, poruch soustředěnosti,osamělosti, trémy, beznaděje
 • pomoc při zvládání stresu, pocitů méněcennosti a problémy v mezilidské komunikaci
 • párová terapie
 • sebepoznání a osobnostní růst všem, kteří chtějí svůj život změnita smysluplně prožít (znovunalezení sebedůvěry, sebevědomí) life koučink
 • daseinsanalytický výklad snů
 • emotion focused therapy
 • imaginace, relaxace
 • hypnóza
 • v případě potřeby a zájmu poskytnu radu a kontakt na jiné odborníky

Náš život si můžeme představit třeba jako cibuli, s mnoha vrstvami slupek. Každá slupka je jedna životní zkušenost, nějaký prožitek, zážitek, vzpomínka. Někdy se stane, že prožitek není právě takový, jaký bychom si přáli a tak jej rychle překryjeme novou slupkou. Jenže ta původní je nedozrálá a může zůstat nezpracovaná. A tak se může stát, že ačkoli na povrchu není zjevný žádný kaz, něco uvnitř začne zlobit a třeba i bolet. Pak nezbývá, než jednotlivé slupky odkrýt, podívat se na ten kaz a nechat ho zahojit. Není to lehké, ale vyplatí se to. Základní forma terapie probíhá formou rozhovoru. Jednotlivé sezení trvá cca 50 min. Frekvenci a délku setkávání stanovíme dle aktuální potřeby a dohody. Při terapii využívám i jiné techniky jako např. výklad snů či relaxaci.

Mgr. Ivana Dvořáková

+420 724 633 677

O víkendech a po 20. hodině směřujte, prosím, Vaše dotazy na emailovou adresu. Máte-li pocit, že se vám zatím z jakýchkoliv důvodů nechce do osobního setkání, napište mi ivana@terapie-id.cz

Termíny konzultací je třeba domluvit předem. Sezení mohou probíhat v Jablonci nad Nisou nebo v Praze.

Ceník služeb

individuální konzultace 600,-
studenti, důchodci 300,-
párová konzultace 700,-
návštěva (konzultace) u klienta doma 850,-
rodinná terapie 800,-

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnou