Proč využít mých služeb

Zkušenosti, praxe

K psychoterapii jsem se dostala přes své vlastní prožitky, svou vlastní praxi, přes práci s lidmi. Díky práci s lidmi vím, že člověk může druhému rozumět
a pomoci teprve tehdy, až porozumí sám sobě. Životní zkušenosti, praxe doplněná studiem a sebezkušenostním výcvikem ve skupinové a individuální psychoterapii je to, co mi dovoluje nabídnout Vám svou pomoc průvodce při hledání řešení vašich potíží.

Diskrétnost, anonymita

Informace sdílené během terapie jsou zcela důvěrné. Nejsem vázána žádným smluvním vztahem
s pojišťovnami a proto nepožaduji doporučení od lékaře ani žádnou důvěrnou identifikaci. Informace o svých klientech nepředávám žádné třetí osobě (s výjimkou supervize, i při ní ale identita klienta zůstává utajena).

Příjemné prostředí

Z vlastních zkušeností vím, jak na člověka působí formální a neosobní prostředí. Proto kladu velký důraz na atmosféru prostředí, kde se člověk setkává s tím nejbližším, koho má, tedy se sebou samým.

Mgr. Ivana Dvořáková

+420 724 633 677

O víkendech a po 20. hodině směřujte, prosím, Vaše dotazy na emailovou adresu. Máte-li pocit, že se vám zatím z jakýchkoliv důvodů nechce do osobního setkání, napište mi ivana@terapie-id.cz

Termíny konzultací je třeba domluvit předem. Sezení mohou probíhat v Jablonci nad Nisou nebo v Praze.

Nejnovější komentáře